Välkommen till Amariuz Healing Arts! Kanske är det just du som behöver hjälp? Jag jobbar med både människor och djur!

Jag kanaliserar medialt, coachar och vägleder individuellt, kärleksfullt och andligt – både människor och djur. Målet är att harmonisera och ge balans till den enskilda individen och att lösa blockeringar i det fysiska, mentala och själsliga. Ditt djur får behandling fysiskt eller mentalt och du själv kan få din individuella behandling.

Hälsovård för människor och djur under samma tak! Ett unikt koncept!

Jag vänder mig till människor, djur och deras ägare som är intresserade och värdesätter naturen, djuren och miljön i det inre och yttre. Att hjälpa till att bevara och värna om djur och miljö genom alternativa behandlingsformer och homeopatiska läkemedel är ett fantastiskt sätt att möta dagens utmaningar. Det utesluter inte konventionella behandlingar, läkar- eller veterinärvård, utan interagerar med dessa.

10% av er ekonomiska investering kommer att gå till organisationer för djur, natur och barn.

Min inspiration, drivkraft och passion är främst att hjälpa människor, djuren och naturen! Min vinst är massor av kärlek och glädje!