Homeopati för djur

_till-texten-homeopati-for-djur-under-djur-knappen-hastbeh-2013-warsawa-mars-14-011Homeopatiska medel stärker, stimulerar kroppen till självläkning och därmed stärks immunförsvaret!

Om du har varit hos veterinär och gjort en utredning med ditt djur är det en god hjälp och komplettering om du vill delge information från den utredningen. Det kan vara till stor hjälp vidare i en homeopatisk djurutredning. Ju mer information om, djuret desto bättre!

När jag kommer till dig ser jag över ditt djur d v s gör en status. Bland annat ser jag på huden, muskler, ögon, pälsen, hårremmen och hovar/tassar m m. Jag läser också av ditt djurs kroppsenergi och allmäntillstånd. När det gäller djurutredningar får du fylla ut ett frågeformulär som sedan ligger som grund för utredningen.

Jag jobbar individuellt med varje djur och du själv kan när du själv önskar få en behandling. Min bedömning utgår alltid ifrån helheten hos djuret. Du kan behöva svara på en del frågor om ditt djur som jag sedan sammanställer i en djurutredning och svaren ligger sedan till  grund i min slutgiltiga bedömning angående vilket homeopatiskt läkemedel som passar just ditt djur. Du kan även få homeopatisk “Akut Hjälp” och då behövs det inte göras någon djurutredning.

Ta i akuta fall direkt kontakt med mig på telefon eller sms!!

Det kan vara frågor bl.a som…

  • Mentalitet och personlighet
  • Foderstatus
  • Vaccinationer och medicinering
  • Skador
  • Anamnesen d.v.s tidigare historia och sjukdomar
  • Utlösande faktorer
  • Avföring / urin
  • Smärtor

Naturligt enkelt för dig, djuren och naturen