Klassisk homeopati

Samuel Hahneman (1755-1842) kallas för homeopatins grundare. Homeopati är en alternativmedicinsk behandlingsmetod. Man låter ”lika bota liknande“ och stimulerar till självläkning. Under en tidsperiod på 200 år har miljontals individer behandlats med homeopati. Homeopatiska mediciners verkan är ännu inte naturvetenskapligt klarlagda, men på sista tiden har en tidigare Nobelpristagare i medicin, Luc Montagnier, menat att hans forskargrupp är förklaringen på spåren. Han forskar om elektromagnetiska vågor, som han förklarar kommer ifrån en mycket utspädd DNA av olika patogener bl a. Det finns mer att läsa om Luc Montagiers forskning angående elektromagnetiska vågor.

klassisk-homeopatiAlla homeopatiska mediciner har en läkande förmåga. De kan läka samma symtom som de kan skapa. Man tar medlet i munnen, för att låta det långsamt smälta och ämnet tas upp av slemhinnorna. På djur kan man exempelvis spraya medlet på nosen. Mentala, fysiska och känslomässiga symtom skapar tillsammans en helhetsbild som visa på det rätta medlet med samma helhetsbild. det kallas för konstitutionell behandling.

Målsättningen med homeopati är att stärka hela individen och inte bara att symtombehandla. Vid klassisk homeopati använder man ett medel i taget.

Vid akuta sjukdomar finns det homeopatiska läkemedel som används vid varje akut situation. Homeopatisk behandling kan kompletteras med annan medicinering eller behandling.

De homeopatiska läkemedlen är billiga och helt oskadliga för individ och miljö om de används rätt. Andra fördelar är att man kan minska på användande av antibiotika, behandla förebyggande och behandla mentala trauman såsom sorg, rädsla m m.

Homeopatin är framtidens energimedicin för individen och miljön!