Mediala konsultationer

Du erbjuds personlig utveckling genom individuell kanalisering och genom vägledda inre resor emotionellt och fysiskt på ett mycket djupt plan.

medialakonsultationer1Genom ett rikt symbol, bild- och färgseende, och en starkt utvecklad intuition är min upplevelse att sedan barnsben “se och resa “ mellan olika dimensioner. Under en lektion i tredje klass stod det fullkomligt klart att jag “visste“. Min framtid var att bli läkare och jobba med barn, även om jag då trodde att det handlade om traditionell västerländsk läkarutbildning. Jag var inriktad mot det först, men i vuxen ålder stod det klart att det var att förlösa och läka först mitt eget inre barn och sedan hela, förlösa och hjälpa andra människor och djur som skulle bli en del av min livsväg.

Genom min erfarenhet och kunskap vill jag inspirera andra till att hitta sin livsväg,  öppna sitt hjärta, upptäcka sin kärlek och skaparkraft!

Jag känner av människors energi och smärtor i min kropp och jag får inre bilder och jag kan också se var blockeringar sitter. Jag går inte omkring och ser in i alla människor och djur hela tiden. Det sker på människans egen begäran om en medial konsultation. När folk ber mig om hjälp för sig själv eller sitt djur så öppnas momentant healingkraften och kanalen upp och min inre “ scanning” sätter igång. Jag har en “av och på knapp“ för att inte ta in för mycket vilket kan bli förvirrande och speciellt i vissa situationer. Det händer dock att det sker spontant!

Healing, kanalisering, inre seende, färger, kreativitet och vägledning är det som är det basala i allt mitt arbete. Det är också det jag använder i distansarbete.

medialakonsultationer2Läser av hus, stall, områden m m…

Jag hjälper också till om du behöver hjälp med att läsa av byggnader av olika slag eller områden. Vid samma tillfälle renar jag även ditt hus, stall eller det din önskan berör.

Jag har också initiering och har jobbat med medicinsk shamanism t.ex i healing med inre resor, kraftdjur, ljusceremonier eller rening av område där trumman har varit redskapet. Vilket vägleder oss i hur man kan jobba med läkande krafter i och för oss, naturen och djuren i healing och kärlek på ett djupt plan.

En unik kombination i alternativt arbete helt enkelt för dig, djuren och naturen!