Behandlingar

_till-texten-qi-livsenergi-20160213_165417-1Qi = livsenergi, en förenklad förklaring

Livsenergi är något vi känner och upplever varje dag men inte tänker på. Vårt hjärta slår, vi andas och vi smälter maten. Det sköts inte mekaniskt utan är en djupgående process i vårt system.

I kinesisk medicin är all verksamhet i både kropp och själ styrd av Qi. där energin binder samman kropp och själ till en enhet enkelt uttryckt. Som ett slags kroppsligt och själsligt elnät av olika energibanor s.k meridianer.