Auran

canstockphoto20551721Jag utför aurarening, energiavläsning och balansering av auran och  chakrasystemet.

Det kräver tillit och förtroende att gå djupt in på en annan människas livsväg, historia och karma. Det är därför viktigt för mig att känna av om det för tillfället är rätt och riktigt att gå djupt in och förmedla det som ligger framför eller runt den enskilde individen. Om den enskilde personen är mogen för informationen. Råd-och vägledning kan då vara ett alternativ till hjälp. Jag har en mycket seriös och ödmjuk inställning till mina andliga vägledare, högre energierna och jordiska väsen som jag arbetar med och inte minst respekt till mina klienter. Det gäller allt arbete med natur, djur som människor.

Auran är enkelt uttryckt ett energifält, en utstrålning ifrån den fysiska kroppen hos allt levande. Djur, människor, växter men det finns även en utstrålning ifrån det vi tror är döda ting. Auran är som en skyddsbarriär inifrån och ut som strålar runt kroppen och den är inte endast ett hölje utan består av flera dimensioner.

Alla har en grundvibration i sin aura som följer personligheten och den följer med oss hela livet och ändras inte så mycket.

Auran har flera lager och var och ett dessa lager har sin egen vibration och vibrationerna strålar i olika färger beroende på dess frekvens.