Kinesologi

canstockphoto6568402Kinesologi betyder “läran om rörelse“ och är en analysmetod som påvisar musklernas förhållande till de inre organen. Därigenom ges en diagnos på de inre organens fysiologiska och emotionella funktioner. Allt som vi människor registrerar kan avläsas genom spänningar i musklerna.

Behandling sker sedan med hjälp neurolymfatiska, neurovaskulära punkter på kropp och huvud.