Vad kan behandlas med homeopati för djur?

Både akuta och kroniska sjukdomar botas milt och effektivt med hjälp av homeopati. Viktigt är att veta att djurhomeopati INTE ersätter veterinärvård men kompletterar varandra utmärkt!

_till-texten-vad-kan-behandlas-20160717_152252Här är några exempel på vad homeopatläkemedel kan användas till…

Muskler / skelett: Fång hos häst, artros, höftledsdysplasi, artrit, skador, vrickningar och stukningar, muskelstelhet, överbelastningar, korsförlamning, ryggsmärtor, senor, leder, gaffelband, hövar/klövar-tassar.

Hud: Eksem, allergier, utslag, sår, blödningar, funukolos, pälsproblem, mugg och rasp.

Hormonella problem: Skendräktighet, juverinflammation, infertilitet, hormonella obalanser och även vid förlossningar kan homeopatläkemedel effektivt bidra.

Mage,-tarm: Diarré, förstoppning, katarrer, gastrit, ulcus, aptit

Njurar,- urinvägar: Blåskatarr, urinvägsinfektioner, njursten, prostataproblem

Akuta sjukdomar och cirkulation: Inflammationer, infektioner s.s öron, näsa, hals, hosta, cirkulationsstörning och lymfsystem.

Mentala problem: Rädslor, fobier, beteendeproblem, humörsvängningar, stress, vävning, huvudskakningar, dålig självkänsla, homeopati kombinerat med träningsprogram är en utmärkt kombination.

Rehabilitering: Före och efter operativa kirurgiska ingrepp ex. kastration på katt, hund. Kan förkorta rehabiliteringen och få kroppen snabbare i balans igen och även efter långvariga medicinska behandlingar kan homeopatin göra underverk.

Biverknings problem: Efter ex. vaccinationer, läkemedel, efter/av fästingburna sjukdomar

Förebyggande: Inför kirurgiska ingrepp, rädslor vid transport, före och efter tandutdragning, vaccinationer, fästingsmitta.

Smärta: Smärta är ett vanligt symptom vid ett flertal sjukdomar men ditt djur kan vara sjuk även utan symptom på smärta. I homeopatin använder man sig ff.a av individuellt korrekt homeopatiskt läkemedel och det är då smärtdämpande i sig. Det finns ett antal olika homeopatiska medel som har smärta som symptom.

Feber: Feber är ett symptom på att kroppens försvar-/immunsystem är aktivt. Feber kan man få då kroppen bekämpar olika infektionssjukdomar, reumatiska sjukdomar i en aktiv fas men även ex. efter en operation. Det är viktigt att se på djurets allmäntillstånd i första hand s.s om djuret äter, dricker, är slö. Vid nedsatt allmäntillstånd kan det vara av vikt att sänka febern. Detta bör dock inte vara målet! se till att ditt djur får i sig vätska i första hand. Det finns homeopatiska läkemedel att ta till vid febertillstånd.

Viktigt i detta sammanhang är att om effekten uteblir inom rimlig tid och djuret är slött och kraftigt påverkat, kontakta veterinär eller diplomerad djurhomeopat!